Historia

Du är här

Felmeddelande

Notice: Undefined offset: 1 i counter_get_browser() (rad 70 av /home/galtabacks/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Viken mellan Galtabäck och Gamla Köpstad var en av få skyddade hamnlägen i medeltidens Halland och det var i denna som man fann de båda skeppen.

I projektet Var låg Gamla Köpstad? har man påbörjat arkeologiska utgrävningar som visar att bebyggelsen har rötter i äldre järnålder och vikingatid och har varit bebodd i alla fall intill mitten av 1300-talet.Vilken omfattning handelsplatsen kan ha haft och hur den förmodade hamnanläggningen ser ut återstår att ta reda på. Hittills gjorda fynd ger en aning om att platsen kan ha varit av stor betydelse både för sjöfarten och för ett större omland.År 1928 vid Lerjan - viken innanför Galtabäcksskäret mellan Galtabäcks hamn och Gamla Köpstad gjordes fyndet av det skepp som döpts till Galtabäck I.

Tillsammans med en modell gjord på 1940-talet kan man nu på Galtabäcks Båtmuseum få en uppfattning om hur skeppet kan ha sett ut. Fynddelarna, förutom kölstocken, finns nu till beskådande i Galtabäcksskeppets bygglags lokaler på Birger Svenssons väg 28, i Varberg.

Fraktskeppet - en knarr - var ett av de många som beseglade Hallandskusten i en tid då hav, floder och sjöar var de främsta transport- och handelsvägarna. I närheten av fyndplatsen för Galtabäck 1 ligger lämningar efter ännu ett skepp - Galtabäck 2 - som också har undersökts och dokumenterats av marinarkeologer men inte grävts upp. De båda skeppen har väckt stort intresse bland historieforskare och entusiaster med intresse för historiskt båtbyggeri och hantverk.I Tvååkers och Sibbarps socknar har man funnit lämningar efter omfattande medeltida järnbruk. Järnproduktion i större skala kan ha funnits fram till slutet av 1200-talet varefter hanteringen tycks minska för att så småningom helt upphöra. Det är sannolikt att man vid utskeppning av t ex järn använde sig av den typ av fraktfartyg som fynden i Galtabäck är exempel på.

Galtabäcks Skeppet

Sponsorer

Sparbanksstiftelse Varberg
Varbergs kommun
Varbergs Bostad
Coop Varberg
XL Bygg Varberg
Varberg