Skip to main content

Teknisk Beskrivning

Teknisk Beskrivning

Galtabäck I är ett av mycket få medeltida skepp, som man med hjälp av vetenskapliga metoder kunnat undersöka och datera. Enligt dendrokronologisk undersökning kan skeppsbygget ha påbörjats tidigast år 1195. Analysen visar också att virket har skaffats från västkusten. Det är en klinkbyggd farkost, byggd av ek. Dess längd bedöms ha varit 13 - 14 m och dess bredd 3,6 - 4,0 m.

 

Wideboat

 

Enligt vetenskapligt resonemang och forskning var Galtabäck 1 förmodligen i första hand ett seglande och havsgående fraktskepp, tecken på detta är den stora bredden i förhållande till längden och den kraftiga konstruktionen.

Flera forskare har undersökt lämningarna och det är i de vetenskapliga rapporterna som Galtabäcksskeppets bygglag nu söker information. Rekonstruktionsritningar och detaljritningar har gjorts och kommer att visas i såväl en fast som ambulerande utställning under byggtiden. Då det är ont om historisk forskning och publicering av den samma är det sparsmakat med allmäntillgänglig information.

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.

Recent Posts